Zgubiony lub skradziony dowód osobisty – co zrobić?

Zgubiony lub skradziony dowód osobisty – co zrobić? 849 566 Gamaya Studio

Zobacz jak uniknąć problemów po zagubieniu dowodu osobistego i czym może grozić niedopełnienie procedur. Dwa pierwsze kroki procedury są wspólne bez względu na to, czy dowód osobisty zaginął, czy został skradziony:

1. Zgłoszenie utraty dowodu w Urzędzie Miasta / Gminy

Wypełniamy dwa formularze:

Do wniosku należy załączyć:

  • jedno aktualne zdjęcie biometryczne 3,5×4,5 cm (opis na naszej stronie)
  • należy też mieć przy sobie inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający naszą tożsamość (np. paszport).

Dokumenty takie możesz złożyć w dowolnym urzędzie miasta / gminy – tu nie obowiązuje rejonizacja, więc możesz to załatwić nawet z dala od miejsca zameldowania.
Zgłoszenie utraty dowodu w Urzędzie Miasta, skutkuje dopisaniem dokumentu do bazy zagubionych dowodów osobistych. Danymi z tej bazy posługują się służby celne, co oznacza, że takie zgłoszenie może powstrzymać osobę posługującą się naszym zagubionym dowodem przed przekroczeniem kontrolowanej granicy, czy bramek na lotnisku. Na niewiele się to jednak zda, jeśli ktoś spróbuje posłużyć się naszym dowodem w celu wyłudzenia kredytu, Dlatego…

2. Utratę dowodu osobistego należy zgłosić w banku

Banki dysponują wspólnymi bazami danych, w których rejestrują takie przypadki. Podczas procedury udzielania kredytu każdy dokument tożsamości powinien być porównywany z tą bazą, co minimalizuje ryzyko udzielenia kredytu oszustowi.
Zawsze jednak może się zdarzyć, że kredyt zostanie udzielony w mniej sformalizowanych instytucjach (np. parabanki). Wtedy odwołanie będzie możliwe po fakcie, kiedy np. dostaniemy ponaglenie do zapłaty (odpukujemy w niemalowane: puk, puk, puk…). Te dwie, opisane tu czynności pozwolą nam się jednak odwołać od odpowiedzialności za spłatę takiego kredytu.
A czy zgłaszać utratę dokumentów na komendzie policji?

3. Zgłoszenie na policji – tylko w przypadku kradzieży

Zgłoszenie zagubienie dowodu prawdopodobnie nie zostanie przyjęte przez dyżurnego, ponieważ w takich przypadkach przewidziane są procedury opisane powyżej. W komendzie policji zgłaszamy tylko przypadki kradzieży dokumentów (np. dowodu osobistego), po zgłoszeniu policja może wszcząć postępowanie. W przypadku zagubienia dowodu, policja nie ma podstaw do wszczęcia postępowania.

Jak długo czeka się na nowy dowód i jakim dokumentem posługiwać się w międzyczasie?

Urzędy mają ustawowo 30 dni na wymianę dowodu osobistego, w praktyce krakowskiej jednak nie trwa oto zwykle dłużej niż 7 – 10 dni.

Po złożeniu wniosków jak w punkcie 1. dostaniemy od urzędu zaświadczenie, które jest ważne 2 miesiące. Możemy się nim posługiwać jak dowodem osobistym, tzn. formalnie nie jest to dokument równorzędny, jednak udaje się załatwić wiele spraw na podstawie takiego zaświadczenia. Zaświadczenie może też być dokumentem potwierdzającym zgłoszenie faktu utraty dowodu osobistego w przypadku, gdy osoba nieuprawniona posłuży się naszym zgubionym / skradzionym dokumentem.