Jak w 2 krokach wyrobić dowód osobisty dla osoby niepełnosprawnej lub niewychodzącej z domu?

Jak w 2 krokach wyrobić dowód osobisty dla osoby niepełnosprawnej lub niewychodzącej z domu? 848 566 Gamaya Studio

To względnie prosta procedura, nieangażująca zbytnio osoby chorej. Zaczynamy od skompletowania dokumentów, a następnie wszystko zamyka się w dwóch etapach:

 1. Złożenie wniosku o wymianę dowodu w urzędzie miasta
 2. Odbiór nowego dowodu.

O ile do do dostarczenia dokumentów do urzędu miasta może być potrzebna druga osoba, o tyle w samym odbiorze dokumentów pomagają urzędnicy.

Ale po kolei…

1. Złożenie wniosku – wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie
  Jest to zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o wymianę dokumentu. Zaświadczenie powinno stwierdzać stan zdrowia uniemożliwiający osobiste stawienie się w urzędzie. Takie zaświadczenie może wydać lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu.
 2. Podpisany wniosek o dowód osobisty
  Należy wypełnić standardowy wniosek o wydanie / wymianę dowodu osobistego. Taki wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez osobę ubiegającą się o wymianę dokumentu. Wzór wniosku można pobrać tutaj.
 3. Poprzedni dowód osobisty
  Jeśli wniosek dotyczy wymiany dokumentu, należy wraz z wnioskiem dostarczyć poprzedni dowód osobisty.
 4. Zdjęcie
  Do wniosku należy załączyć jedno zdjęcie biometryczne. Opis wymagań dotyczących zdjęcia można znaleźć na naszej stronie. Pomagamy również w wykonaniu takiego zdjęcia, tak, by osoba niepełnosprawna nie musiała wychodzić z domu (usługi Selfie Send i Foto Taxi).

2. Odbiór dowodu – jakie procedury?

Wniosek o wymianę dowodu osobistego w imieniu osoby chorej może złożyć dowolna osoba – np. ktoś z rodziny, osoba opiekująca się lub sąsiad.

Odbiór dowodu osobistego może odbywać się tylko osobiście. Z tego względu urzędnik dostarcza osobie chorej nowy dowód pod wskazany adres, np. do domu lub szpitala. Podstawą takiej procedury jest fakt złożenia zaświadczenia lekarskiego razem z wnioskiem o wymianę dowodu – jak w punkcie pierwszym.

Być może w poszczególnych detalach procedura może być różna w zależności od miejscowości. Opisaną tutaj procedurę skonsultowaliśmy w Krakowskim Urzędzie Miasta (link do kontaktu z urzędem >>), dane są aktualne na rok 2016 (w sieci znajduje się kilka stron z nieaktualnymi już poradami).