Zgłoszenie reklamacyjne

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu Gamaya Studio.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj

W przypadku potrzeby złożenia reklamacji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, na adres:
Gamaya Studio Michał Pilecki
ul. Kordylewskiego 11/011
31-542 Kraków

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacyjnego:
Postępowanie reklamacyjne (punkt XI. Regulaminu Serwisu Gamaya Studio)
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług. Reklamacje można składać:
  a. osobiście w Punkcie Usługowym Usługodawcy (ul. Kordylewskiego 11/011, 31-542 Kraków);
  lub
  b. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@gamayastudio.com lub zamowienia@gamayastudio.com.
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Serwisie Gamaya Studio.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien dostarczyć Usługodawcy Zamówienie wraz z dowodem zakupu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownka.
  O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca w terminie 7 dni od dnia jej pozytywnego rozpatrzenia jest zobowiązany, zależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiednio do zwrotu wpłaconej za zamówienie ceny (na rachunek bankowy Użytkownika albo przekazem pocztowym, zależnie od treści zgłoszenia reklamacyjnego) lub do dostarczenia Użytkownikowi nowego produktu pozbawionego wad na swój koszt.