Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu Gamaya Studio.

Pełny tekst regulaminu znajdziesz tutaj

W przypadku potrzeby odstąpienia od umowy, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego, na adres:
Gamaya Studio Michał Pilecki
ul. Kordylewskiego 11/011
31-542 Kraków

Pobierz formularz odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy (punkt X. Regulaminu Serwisu Gamaya Studio)
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny jest na dole strony. Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien dołączyć dowód zakupu usługi, lub w inny sposób udokumentować usługę.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, zamówienie powinno zostać zwrócone Usługodawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Zamówienie przesyłając go pod następujący adres:
  Gamaya Studio
  ul. Kordylewskiego 11/011
  31-542 Kraków
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi Użytkownik.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  a. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Usługodawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany przez Użytkownika zamówienie w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Zamówienia w stanie niezmienionym. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
 8. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie Gamaya Studio.
Pobierz formularz odstąpienia od umowy: